نوآوری در کمتر از ٣٥ سال!

این یادداشت در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۵ در روزنامه شرق به چاپ رسیده است. http://www.sharghdaily.ir/News/104669/%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%2035%20%D8%B3%D8%A7%D9%84! ١- جراح پلاستيکی نقل می‌کرد که بارها مردهای میان‌سالی را دیده است که برای جوان‌ترساختن چهره خود به او مراجعه کرده‌اند، چراکه فکر می‌کنند از این طریق در مسیر شغلی خود (در سیلیکون‌ولی) موفق‌تر خواهند بود! سرمایه‌گذاران خطرپذیر، جوانان را برای راه‌اندازی شرکت‌های نوپای فناورانه ترجیح می‌دهند. …

یک بعلاوه ٤٠٠ می‌شود صد هزار نفر!

این یادداشت در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ در روزنامه شرق به چاپ رسیده است. http://www.sharghdaily.ir/News/102343/%DB%8C%DA%A9%20%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87%20400%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%20%D8%B5%D8%AF%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%86%D9%81%D8%B1! براساس آمارهای اتحادیه بین‌المللی مخابرات در سال ٢٠١٤، بیش از ٤٠ درصد مردم دنیا از اینترنت استفاده کرده‌اند. در کشور ما در همان سال بیش از ٥٥ درصد مردم (بیش از ٤٠‌ میلیون نفر) از اینترنت استفاده کرده‌اند که یقینا این میزان در دو سال اخیر …

در انتخاب ۲۰۰ جلد کتاب زندگی‌مان بیشتر دقت کنیم!

این یادداشت در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۵ در روزنامه شرق به چاپ رسیده است. http://www.sharghdaily.ir/News/101596/%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%DB%B2%DB%B0%DB%B0%20%D8%AC%D9%84%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%20%D8%AF%D9%82%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85! شاید جالب باشد بدانیم که بر اساس تحقیق اخیر انجام‌شده در NOP World، مردم هند بالاترین میزان مطالعه هفتگی را با ١٠ ساعت و ٤٢ دقیقه و پس از آن تایلند و چین به‌ترتیب با ٩ ساعت و ٢٤دقیقه و هشت ساعت میزان مطالعه هفتگی داشته‌اند! در …

انسان فردا، در جست‌وجوی ناکجاآباد

این یادداشت در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۴ در روزنامه شرق به چاپ رسیده است. http://www.sharghdaily.ir/News/77540/%D8%AF%D8%B1%20%D8%AC%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%AC%D9%88%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF ١- انسان امروز چه محدودیت‌هایی دارد؟ طبیعت بیولوژیک انسان امروز، محدودیت‌هایی برایش دارد. طول‌عمر انسان، ظرفیت فکر انسان، کارکردهای بدن انسان، حواس پنجگانه و احساسات انسان، خلق‌وخو، میزان سطح انرژی و میزان کنترل‌برخود از محدودیت‌های انسان امروز محسوب می‌شوند. اکسیر جوانی رؤیای همیشگی انسان از …