به عصر خداحافظي با رانندگي نزديك مي‌شويم!

این یادداشت در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ در روزنامه شرق به چاپ رسیده است. http://sharghdaily.ir/News/163310/%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D9%83-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%85 مدتی قبل «بیل گیتس» پایه‌گذار شرکت مایکروسافت، مقایسه‌ای میان صنعت خودرو و صنعت کامپیوتر انجام داد و گفت: «اگر جنرال‌موتورز تکنولوژی‌های صنعت خودرو را مثل صنعت کامپیوتر توسعه می‌داد، الان ماشین‌هایی داشتیم که ٢٥ دلار قیمت داشتند و با یک گالون سوخت هزار مایل راه …