صدایت را بالا نبر، استدلالت را قوی‌تر کن!

این یادداشت در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ در روزنامه شرق به چاپ رسیده است. http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/186167/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86! جان ماکسوِل (نویسنده مشهور) می‌گوید تفکر ضعیف موجب تنزل و پسرفت می‌شود. تفکر معمولی موجب درجازدن! تفکر خوب موجب پیشرفت و تفکر عالی موجب پیشرفت فوق‌العاده! همه انسان‌ها فکر می‌کنند! واقعا فکر می‌کنند! شاید انسانی وجود نداشته باشد که اصلا فکر نکند. فکرکردن یک فرایند …