۴۰ سال تجربه دنیا در جهانی‌شدن!

این یادداشت در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ در روزنامه شرق به چاپ رسیده است. http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/184796/40-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86!- جهانی‌شدن مفهومی است که از قرن ۱۹ میلادی در دنیای ما آغاز شد. جهانی‌شدن از مقوله‌هایی است که در دهه‌های اخیر همیشه برخی با آن موافق‌اند و برخی مخالف. برای مثال، موافقان می‌گویند جهانی‌شدن به ورود تکنولوژی‌های جدید به کشورهای ضعیف‌تر و درحال‌توسعه کمک می‌کند. یکی …