کم‌تربیتی مالی بچه‌های ما!

این یادداشت در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ در روزنامه شرق به چاپ رسیده است. http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/187170/%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7! دوستی خاطره جالبی از یکی از سفرهای کاری‌اش به کشور آلمان نقل می‌کرد؛ می‌گفت به شرکت یکی از دوستانم رفتم. او مدیرعامل آن شرکت بود و با خانواده‌اش در آنجا زندگی می‌کرد. بخشی از کارهایمان را انجام دادیم و قبل از انجام مابقی، گفت اگر …

چرا مدارس‌مان شبیه فنلاند نیست؟!

این یادداشت در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۶ در روزنامه شرق به چاپ رسیده است. http://www.sharghdaily.ir/News/142755/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D9%81%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F!– هر چقدر هم که درباره سیستم‌ها و نظام‌های آموزشی مدارس كم شنیده باشیم، احتمالا نام کشور فنلاند به‌عنوان کشوری با بهترین نظام آموزشی به گوشمان خورده است. به‌واسطه شروع مدارس و ماه مهر، داشتم فکر می‌کردم ممکن است برایمان سؤال پیش بیاید چه چیزی در …