کم‌تربیتی مالی بچه‌های ما!

این یادداشت در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ در روزنامه شرق به چاپ رسیده است. http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/187170/%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7! دوستی خاطره جالبی از یکی از سفرهای کاری‌اش به کشور آلمان نقل می‌کرد؛ می‌گفت به شرکت یکی از دوستانم رفتم. او مدیرعامل آن شرکت بود و با خانواده‌اش در آنجا زندگی می‌کرد. بخشی از کارهایمان را انجام دادیم و قبل از انجام مابقی، گفت اگر …

پدر فرهیخته سیستانی؛‌ چطور فرزندانمان را کتاب خوان کنیم؟

این یادداشت در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۶ در روزنامه شرق به چاپ رسیده است. http://sharghdaily.com/fa/main/detail/143380/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A دوستی نقل می‌کرد که سفری به سیستان و‌ بلوچستان داشته است. در طول سفر به روستایی رفته و با جوانی دانشجو در آنجا صحبت می‌کند. می‌گفت متعجب شدم وقتی جوان دانشجو گفت بچه همین روستا هستم و خودش، خواهر و برادر دیگرش، همه تحصیلات دانشگاهی …